Periodieke controle BMI

”Elke organisatie die beschikt over een brandmeldinstallatie (BMI) is verplicht om deze maandelijks te laten controleren.”

Periodieke controle BMI

”Elke organisatie die beschikt over een brandmeldinstallatie (BMI) is verplicht om deze maandelijks te laten controleren.”

Elke organisatie die beschikt over een brandmeldinstallatie (BMI) is verplicht om deze maandelijks te laten controleren. In de praktijk blijken deze controles vaak niet of niet juist te worden uitgevoerd en veel tijd te kosten. Gemeenten maar ook verzekeraars controleren steeds vaker of deze veiligheidsvoorschriften daadwerkelijk worden nagekomen. Dit gebeurt vooral om bij mogelijke calamiteiten onnodige slachtoffers te voorkomen en om schade zoveel mogelijk te beperken, ook bij verbouwingen aan het pand wordt gekeken of alles correct is doorgegeven, indien dit niet gebeurt kan dat zorgen voor hoge boetes.

Onze beveiligers zijn Opgeleid Persoon NEN 2654-1 en -2 en zijn daarom ook bevoegd om de brandmeldinstallatie te bedienen voor bijvoorbeeld het dagelijks beheer of bij storingsmeldingen en uiteraard bij echte brandalarmen. (Dat kan ook na werktijd bijvoorbeeld in de avond, nacht of in het weekend). Onze beheerder zorgt ervoor dat de controles plaatsvinden en worden vastgelegd in een logboek of digitaal. U voldoet op deze wijze altijd aan uw verplichting. Deze dienstverlening is ook op afroep mogelijk.

Waar KVA Beveiliging in uitblinkt!

‘Neem geen onnodige risico’s en laat onze professionele beveiligers van de mobiele surveillance uw periodieke controle BMI afhandelen.”

Maak een afspraak met ons.